Herinrichting Marktstraat

Een van de meest karakteristieke straatjes in Oldenzaal, de Marktstraat, wordt opnieuw ingericht. Hier-voor is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp sluit aan op het ontwerp van de aangrenzende projecten de Stadstuinen en de Groote Markt.

Afgelopen maandag 14 mei jl. zijn alle belanghebben-den uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Palthehuis. Tijdens deze bijeenkomst konden alle direct belanghebbenden hun voorkeur uitspreken over delen uit het ontwerp. Denk hierbij aan: de stijl van de verlichting (klassiek of modern), de zitplaatsen (stoelen of bankjes), bloembakken en beplan-ting (voorkeur voor locatie en ontwerp) en de locatie van het putdeksel met de beeltenis van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.

Nieuwe bestrating De bestrating van de Marktstraat wordt volledig vervangen. In het ontwerp is ervoor gekozen om ge-bakken klinkers in de straat aan te leggen. Bij de keuze van de bestrating is onder andere rekening gehouden met de aansluiting op de bestrating van de Groote Markt en de Kerkstraat, het historisch beeld van de straat en de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Riolering Naast de bovengrondse aanpassingen worden ook verschillende ondergrondse werkzaamheden uit-gevoerd. Zo wordt er in een gedeelte van de straat een nieuw riool aangelegd voor hemelwaterafvoer. Door het afkoppelen van het hemelwater in de berging onder de Groote Markt wordt er bijgedragen aan het verminderen van wateroverlast. Het bestaande vuilwaterriool wordt gerenoveerd door middel van relining. Relining houdt in dat er een beschermende laag aan de binnenkant van het bestaande riool wordt aangebracht. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt natuurlijk rekening gehouden met de evenementen die in deze periode plaatsvinden.

Planning De planning voor de herinrichting van de Marktstraat ziet er als volgt uit: •Eind mei 2018: Definitief ontwerp •Mei-juni 2018: Aanbestedingsprocedure •2e helft juli 2018: Start herinrichting •Medio november 2018: Oplevering vernieuwde Markstraat.

Cookiebeleid

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid. Cookiebeleid Lees meer