Het verhaal van Oldenzaal

  1. Bisschopspoort

    Bisschopspoort

    Adres
    Bisschopstraat, Oldenzaal

    Op de open plek in deze straat ter hoogte van de Noord- en Oostwal, stond in het verleden de derde Oldenzaalse toegangspoort De Bisschopspoort. Ook deze poort is in 1865 ten prooi gevallen aan de slopershamer toen de kosten ver boven de baten uitgingen.