Lezing "Ontstaan van het Landschap van Twente"

Een reis door de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap onder invloed van natuur, klimaat en mens.

Op Woensdag 13 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap. Erik Hurkens en Robert Arends neemt je mee terug in de tijd.

Eerst was het vooral de natuur die het landschap bepaalde. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben vooral het reliëf gevormd met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren.

In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen. Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het marke-systeem, kunstmest, textielfabrikanten, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken…

De deelname is beperkt en kan alleen via aanmelden op de website van IVN Oldenzaal-losser e.o. Klik hier

Wanneer

  • -

Prijzen

  • € 3,00 Entreeprijs

Prijs voor leden van het IVN is € 1,50

Locatie

Breedwijs

Adres
Helmichstraat 42b, 7574 TX Oldenzaal
Telefoon
0541-571421

Tip je vrienden

facebook twitter