Het verhaal - Beleg van Oldenzaal

Op zaterdag 17 en zondag 18 september staat Oldenzaal in teken van hét Beleg van Oldenzaal. Het aloude verhaal over de impact van de 80-jarige oorlog in Oldenzaal wordt gespeeld door een grote groep spelers en zal zorgen voor de nodige kippenvelmomenten.

Oldenzaal is maar liefst zeven keer belegerd, voordat de stad uiteindelijk in 1626 in Staatse handen viel. Daarom vieren we in 2022 ‘Het Beleg van Oldenzaal’.

Aan twee geestelijken, Sasbout Vosmeer en Philippus Rovenius, was het te danken dat Oldenzaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog toch overwegend katholiek bleef. Zij waren tijdens de moeilijke oorlogstijden leidende figuren van de Katholieke kerk in Oldenzaal.

De titel van het stuk verwijst naar hét Beleg (van Oldenzaal), de bezetting van Oldenzaal die niet 1x maar 7x is geweest. De troepen plunderden de stad en soms konden ze dat afkopen. Oldenzaal is de meest belegerde stad in de Nederlanden geweest. De Tachtigjarige Oorlog was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648 ( met een korte pauze, het 12-jarig bestand genoemd ).

Jorien Wekkinck

1612- exacte datum van overlijden niet bekend

Jorien Wekkinck
Jorien Wekkinck

Geboren en getogen in Oldenzaal, geboren in 1612. Jorien staat vermeld in de Rolle der Borgerie in Oldenzaal. (de monsterrol van 1639) Dit officiële document ligt in het stadsarchief. Hierin word duidelijk dat Jorien onderdeel was van het “Oldenzaalse burgerleger of stadsmilitie”.
Meer weten? Check hier het verdere verhaal van Jorien!

Meer weten?

Tip je vrienden

facebook twitter