Oldenzaal is maar liefst zeven keer belegerd, voordat de stad uiteindelijk in 1626 in Staatse handen viel. Daarom vieren we in 2022 ‘Het Beleg van Oldenzaal’ Op 17 september jl. heeft op het Plechelmusplein in Oldenzaal voor het eerst Het Beleg van Oldenzaal plaats gevonden. Een uniek historisch spektakel waar het Beleg van Oldenzaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt nagebootst.
De taal, de tentoonstelling, de strijd....
St-Plechelmusbasiliek

Hét programma van 17 september was fantastisch. Meer weten klik hier

Het verhaal - Beleg van Oldenzaal

De hele maand september 2022 stond Oldenzaal in het teken van hét Beleg van Oldenzaal. Met op zaterdag 17 september jl. het aloude verhaal over de impact van de Tachtigjarige Oorlog in Oldenzaal. Dit wordt nagespeeld door een grote groep spelers en zal zorgen voor de nodige kippenvelmomenten.

.

Bekijk de verhalen over de personages

  1. Verhalen uit Oldenzaal

    Maurits van Oranje, prins van Oranje en graaf van Nassau was stadhouder en legeraanvoerder van …

  2. Verhalen uit Oldenzaal

    Phiilipus Rovenius: Rovenius werd geboren als Philips van Rouveen op 1 januari 1573.

Bijeenkomst 450 jaar vrijheid: toen en nu!

Al 450 jaar zijn in Nederland de woorden vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid heel belangrijk.

De bijeenkomst was een groot succes!

Tentoonstelling 'De Geboorte van Nederland'

In de stadhuishal was van 1 september t/m 9 oktober 2022 een tentoonstelling te bezoeken over de geboorte van Nederland en de bijzondere positie van Oldenzaal in het Oosten van het land. Deze tentoonstelling is een product van het samenwerkingsverband 1572 en wordt aangevuld met lokale vondsten, objecten en informatie.