Oldenzaalse cadeaubon

Voorwaarden

De Oldenzaalse cadeaubon is bij heel veel winkels/restaurants/bedrijven in heel Oldenzaal in te leveren.

Voorwaarden:

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Stichting Oldenzaal Promotie uitgegeven Oldenzaalse cadeaubonnen. Door de Oldenzaalse cadeaubon de gebruiken aanvaard je onderstaande product voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Oldenzaal Promotie uitgegeven Oldenzaalse cadeaubonnen, in welke verschijningsvorm dan ook.

  3. De Oldenzaalse cadeaubon heeft een waarde van € 7,50, € 10 € 25 of € 50. Alleen originele Oldenzaalse cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden Oldenzaalse cadeaubonnen kunnen niet worden besteed of omgewisseld. In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden vindt geen vergoeding of vervanging plaats. Neem in deze gevallen contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.

  4. De Oldenzaalse cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld en moet in één keer uitgegeven worden.

  5. Iedere Oldenzaalse cadeaubon is twee jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na de vervaldatum kan de Oldenzaalse cadeaubon niet meer gebruikt worden.

  6. De uitgifte van de cadeaubon is te vinden op de voorkant van de cadeaubon.

  7. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de Oldenzaalse cadeaubon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Oldenzaalse cadeaubon door falsificatie zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is Stichting Oldenzaal Promotie verder volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.

  8. Stichting Oldenzaal Promotie is geen partij bij de koopovereenkomst tussen de gebruiker van de Oldenzaalse cadeaubon en de betreffende deelnemende ondernemer. Stichting Oldenzaal Promotie is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de Oldenzaalse cadeaubon bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.

  9. Stichting Oldenzaal Promotie kan deze voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor gebruik te raadplegen.

  10. Stichting Oldenzaal Promotie kan op elk moment het aanbod van aangesloten ondernemers waarbij de Oldenzaalse cadeaubon is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of afgedrukt op de Oldenzaalse cadeaubon zelf of bijbehorend drukwerk.

Tip je vrienden

facebook twitter