navigatie overslaan

Mariakerk

Omstreeks de jaren 1928 -1929 begon bij de geestelijkheid van Oldenzaal en bij andere bestuurders en betrokkenen de gedachte te leven, dat er in Oldenzaal een vierde R.K parochie met eigen kerk moest worden opgericht in Zuid-Berghuizen.

Gezien het feit dat de Antoniuskerk te klein bleek om de groei van het aantal parochianen te blijven opvangen, was men algemeen van oordeel dat deze nieuwe parochie moest worden opgericht naar het zuiden van de stad, met name "over het spoor" te Zuid Berghuizen. Deze wijk, die toen ± 2000 inwoners telde, behoorde tot het grondgebied van de gemeente Losser. Wel waren al annexatieplannen ingezet. Uiteindelijk werd besloten, dat de nieuwe parochie een deel van de parochianen van de Antonius zou opvangen en dat deze als moederkerk zou fungeren.

Categorieën