Verhalen uit Oldenzaal

Phiilipus Rovenius: Rovenius werd geboren als Philips van Rouveen op 1 januari 1573.

Leestijd 2 minuten 155 x bekeken

Aan twee geestelijken, Sasbout Vosmeer en Philippus Rovenius, was het te danken dat Oldenzaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog toch overwegend katholiek bleef. Zij waren tijdens de moeilijke oorlogstijden leidende figuren van de Katholieke kerk in Oldenzaal↵

24 rotten

Oldenzaal was opgedeeld in 24 rotten (legeronderdelen) en ze werden ingedeeld op de plek in de stad waar ze woonden. Elk huis in Oldenzaal diende minimaal 1 persoon te leveren aan de militie. Er zijn dus ook vrouwennamen te vinden op de rol, of zij ook werkelijk hebben mee verdedigd is de vraag.

Deken van het Oldenzaalse kapittel

Rovenius werd geboren als Philips van Rouveen op 1 januari 1573. Zijn grootvader was Melchior Winhof jurist en burgemeester van Ootmarsum. Toen Rovenius door Sasbout Vosmeer naar Oldenzaal werd gehaald in 1607, was hij president van het seminarie in Keulen. Vosmeer benoemde hem tot deken van het Oldenzaalse kapittel. Ook kreeg hij de geestelijke zorg van het bisdom Deventer.

Kerkschatten

In 1614 volgde hij Vosmeer op als apostolisch vicaris. Rovenius bleef in Oldenzaal wonen. Hij was erg actief en duizenden gelovigen woonden de jaarlijkse sacramentsprocessies bij. In 1622 schreef hij in een verslag aan Rome dat alle 600 burgers van Oldenzaal katholiek waren. Rovenius maakte zich sterk voor het behoud van de kapittelschool. In 1526 Aan de vooravond van de overgave van de stad aan Frederik Hendrik en ernst Casimir liet hij de Sint Plechelmus plechtig ontruimen en vermaande de katholieken hun geloof trouw te blijven. Al staande bij de grote Marktsteen geeft Rovenius de belangrijke kerkschatten zoals het borstbeeld van Plechelmus en de Gildebeelden ter bewaring aan de burgers van Oldenzaal.

St. Eloy

Elk gilde word gevraagd zijn eigen schutspatroon beeld te beschermen. Het beeld van St. Eloy, beschermheilige van het smidsgilde word ondergebracht bij de smidsfamilie Siemerink. Zij houden het beeld in bezit totdat ze begin 20e eeuw het beeld schenken aan museum het Palthe Huis

Meer verhalen uit Oldenzaal

 1. Nieuws & Tips

  Groeten uit Oldenzaal! Bucketlist met wél 15 things-to-do!

 2. Nieuws & Tips

  Groeten uit Oldenzaal! In Twente kunnen we aardig concurreren met de Big Ben, de Toren van Pisa …

 3. Nieuws & Tips

  Donderdag 11 augustus en 1 september Fietstocht: 'Proef en kijk bij de boer'!

 4. Nieuws & Tips

  Nieuwsbrief: Oldenzaal, jouw plek deze zomer!

Tip je vrienden

facebook twitter