navigatie overslaan

Wandelroutes en -kaarten​

Wandelroute in de voetsporen van De Bruyn en Nieuwenhuis deel 3

Bestellen

€2,75

De Vereeniging ter Bevordering van Vreemdelingenverkeer, de voorloper van Oldenzaal Promotie, gaf in 1927 een gids uit met wandelingen en fietstochten rondom Oldenzaal. De auteurs waren A.G. de Bruyn en Ign. Nieuwenhuis.
Dr. De Bruyn (1874-1957) was arts in Oldenzaal en o.m. medeoprichter en conservator van de Oldenzaalse Oudheidkamer, het huidige Palthe Huis. Ignatius Nieuwenhuis (1887-1965) was apotheker in Oldenzaal en vele jaren bestuursvoorzitter van de Oudheidkamer.
Beiden hebben een groot aantal, veelal historische, publicaties op hun naam staan.
Na ruim 100 jaar zijn hun wandel- en fietsroutes nog goed te volgen. Hieronder staat het verslag van hun tocht van ca. 10 km. naar het zuidelijk buitengebied van de stad.
We maken dezelfde wandeling of fietstocht, waarbij hun beschrijving in de bloemrijke taal van destijds wordt afgewisseld door een beschrijving van de huidige situatie.