Centrum Oldenzaal

Oldenzaal is een eeuwenoude stad. De oudste gegevens dateren uit 893, toen het Aldensele (ofwel: ‘oud gebouw’) werd genoemd. Het oude gebouw, de kerk, is rond 775 gesticht. Het was de eerst gestichte kerk in Twente.

St. Plechelmuskerk

De monumentale St. Plechelmuskerk van Bentheimer zandsteen is rond 1150 gebouwd door een Westfaalse bouwmeester. Oorspronkelijk was deze opgedragen aan St. Silvester, maar vanaf 954 werd St. Plechelmus de heilige aan wie de kerk is toegewijd. De St. Plechelmuskerk was afwisselend in gebruik bij rooms-katholieken en gereformeerden. Dit was afhankelijk van de politieke verhoudingen. De langste periode dat de gereformeerden de kerk gebruikten, was van 1626 tot 1810, met een korte onderbreking tijdens de Münsterse bezetting van 1672 tot 1674.

Stadsrechten

Oldenzaal kreeg in 1049 een marktprivilege en was dus al stad. Dat wordt in 1296 bevestigd met een uitbreiding van de stadsrechten. We hebben echter nooit een formele stadsbrief ontvangen. Die zou ook weinig toegevoegde waarde hebben, want iedereen wist al dat Oldenzaal een stad was.

Oldenzaal, Hanzestad

We zijn de oudste handelsnederzetting van Twente. In 1261 sloot de stad een handelsovereenkomst met Coesfeld in Westfalen. Later hoorde Oldenzaal tot de Duitse Hanze. Zelfs in het bestuur van het Oversticht komt de stad Oldenzaal een enkele keer voor naast Deventer, Kampen en Zwolle. Maar ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden zagen de IJsselsteden kans de andere kleine steden, waaronder Oldenzaal, Steenwijk en Hasselt buiten de statenzaal te houden.

Spaanse invloed

Tot 1626 hielden de Spanjaarden binnen Oldenzaal een garnizoen in stand. Daardoor is de stad nog steeds rooms-katholiek. In 1626 bracht Ernst Casimir Oldenzaal definitief onder het gezag van de Unie van Utrecht.

contactinformatie

 

Groote Markt
7571 EC Oldenzaal

voorzieningen

Toegankelijkheid
  • Invalidenparkeerplaats

Tip je vrienden

facebook twitter